Registret omarbetas för att under året släppas i ny version.
Rekommendationen är att inte göra några nya registreringar i registret
eftersom migrering till det nya registret kommer att behöva ske manuellt.